Kajak

Kajaker


Vi har10 st K2or & 3 st K1or med tillbehör och trailer.

De är straipade med Öppet hav loggor och används runt om i

Stockholmsområdet för paddling med företag och privata grupper.


Kajakpaddlingen sker alltid med guide.


Kajakpaddling liksom segling är ett miljövänligt alternativ för dig som

vill komma ut på sjön.


Läs mer på Öppet havs hemsida